۸۵۰ معمای قرآنی

۸۵۰ معمای قرآنی
پدید آورنده(ها):
مترجم(ان):
محل نشر/ناشر:
سال نشر:
1385
گروه سنی:

از موضوعات اين كتاب مي‌توان به؛ بي‌نقطه‌ها در قرآن و سؤالاتي از قبيل: سوره فلق و ناس به چه معروف هستند؟شعار نخستين قرآن كريم چه مي‌باشد؟ نام ديگر سوره بني اسرائيل چيست؟ چه آيه‌اي از سوره روم به فطري بودن خداشناسي اشاره دارد؟ اين سوره را سوره امام حسين(ع) نيز مي‌نامند؟ بهترين ماه در قرآن كدام است؟ آيه «ملك» در كدام سوره است؟ كدام آيه به وام دادن معروف است؟ و اولين سوره‌اي كه در مدينه نازل شد چه نام‌ دارد؟ اشاره كرد.

ایتا روبیکا