کلیدهای رفتار با دوقلوها

کلیدهای رفتار با دوقلوها , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1386
گروه سنی: 
چکیده: 
مطالب این کتاب شامل پاسخ به سؤالاتی در مورد زایمان، اطلاعاتی در مورد هماهنگی خانواده، تغذیه، فرآیندهای مختلف همبستگی در خانواده، و روابط متغیر دوقلوها طی سالهای رشد است. کتاب حاضر چگونگی رفتار با فرزندان دوقلو را از بدو تولد تا سال‌های اول ورود به مدرسه به والدین آموزش می‌دهد. علاوه بر این‌که چگونگی تشکیل جنین دوقلوها و روند رشد آنان را از زمان لقاح تا بدو تولد، شیوه‌های مراقبت دوران‌بارداری و چگونگی کاستن از خطرات دوقلوزایی را نیز به طور گسترده بیان می‌کند
کلیدهای رفتار با دوقلوها , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
کلیدهای رفتار با دوقلوها , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
کلیدهای رفتار با دوقلوها , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
کلیدهای رفتار با دوقلوها , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
کلیدهای رفتار با دوقلوها , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان