دستورات ایمنی و مراقبت از آسیب های کودکان

دستورات ایمنی و مراقبت از آسیب های کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1387
گروه سنی: 
چکیده: 
این کتاب راهنمایی است برای نحوه ی برخورد و انجام کمکهای اولیه ، هنگامی که کودکان و نوجوانان دچار آسیب های خفیف یا نسبتا شدید می شوند.در این اثر شما با آسیب های ورزشی ، گزش حیوانات ، سوختگی ، شکستگی ، مسمومیت ، گرمازدگی و نکات فراوان دیگری آشنا می شوید...
دستورات ایمنی و مراقبت از آسیب های کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
دستورات ایمنی و مراقبت از آسیب های کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
دستورات ایمنی و مراقبت از آسیب های کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
دستورات ایمنی و مراقبت از آسیب های کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
دستورات ایمنی و مراقبت از آسیب های کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
دستورات ایمنی و مراقبت از آسیب های کودکان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان