یادگیری شاد: بازی برای چهار فصل سال: فعالیتهای عملی برای کودکان۳، ۴و ۵ ساله

 یادگیری شاد: بازی برای چهار فصل سال: فعالیتهای عملی برای کودکان۳، ۴و ۵ ساله , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1387
چکیده: 
کتاب یادگیری شاد ، صدها فعالیت فصلی جالب و دوست داشتنی را برای کودکان پیش از دبستان ارایه می کند.تنوع مطالب ،همراه با فعالیت های عملی، زودآموز و رشد دهنده، این کتاب را به یک منبع کامل برای کودکان ، والدین و مربیان تبدیل کرده است.
 یادگیری شاد: بازی برای چهار فصل سال: فعالیتهای عملی برای کودکان۳، ۴و ۵ ساله , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
 یادگیری شاد: بازی برای چهار فصل سال: فعالیتهای عملی برای کودکان۳، ۴و ۵ ساله , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
 یادگیری شاد: بازی برای چهار فصل سال: فعالیتهای عملی برای کودکان۳، ۴و ۵ ساله , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
 یادگیری شاد: بازی برای چهار فصل سال: فعالیتهای عملی برای کودکان۳، ۴و ۵ ساله , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان