ورود به خانواده جدید

ورود به خانواده جدید , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1386
گروه سنی: 
چکیده: 
کتاب حاضر یک جلد از مجموعه ی کلیدهای بازسازی زندگی پس از طلاق است. این مجموعه می کوشد با نگاهی عینی وکاربردی، به مشکلات و نیازهای پس از طلاق به ویژه فرزندان طلاق بپردازد. ارائه راههای موثر در شناخت و نیازهای فرزندان و زوجهای آسیب دیده از طلاق، و نهایتا بازسازی آسیب ها و رسای ادامه ی زندگی از اهداف این مجموعه است.
ورود به خانواده جدید , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ورود به خانواده جدید , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ورود به خانواده جدید , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ورود به خانواده جدید , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ورود به خانواده جدید , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان