قصه بازی و نقش و کاربرد آموزشی- تربیتی آن

قصه بازی و نقش و کاربرد آموزشی- تربیتی آن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1390
گروه سنی: 
چکیده: 
قصه‌بازی به‌معنی بازی یک قصه به صورت نمایشی، به‌دلیل نزدیکی به زبان و دنیای کودک و کارکرد چندگانه‌اش یکی از محبوب‌ترین شکل‌های کار نمایشی با کودک است که امکانات بسیاری برای رسیدن به هدف‌های گوناگون آموزشی تربیتی در اختیار مربی و متربی می‌گذارد. قصه‌بازی می‌تواند به شکل‌های مختلف انجام شود. این کتاب بعد از توضیحاتی درباره قصه و بازی و قصه‌بازی، مفصلا به چگونگی بازی کردن یک قصه می‌پردازد و در انتها شش نمونه قصه‌ی قابل بازی کردن پیوست شده است.
قصه بازی و نقش و کاربرد آموزشی- تربیتی آن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
قصه بازی و نقش و کاربرد آموزشی- تربیتی آن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
قصه بازی و نقش و کاربرد آموزشی- تربیتی آن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
قصه بازی و نقش و کاربرد آموزشی- تربیتی آن , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان