دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی

دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1392
گروه سنی: 
چکیده: 
هدف نخست در تدوین این کتاب، "نمادسازی" یا بازنمایی ذهنی از عناصر پنج گانه نظام آموزشی در قالب درون داد، فرآیند، محصول، برون داد و پیامد و تفکیک این عناصر به نتایج یا مقصد (عملکرد نظام در سطح کلاس، نهاد آموزشی و جامعه) و وسایل (محیط یادگیری متشکل از درون دادها و فرآیندها) به منظور فراهم ساختن امکان گفتگو و درک مشترک میان بازیگران آموزشی، به طور کلی و برنامه ریزان آموزشی، به ویژه، بوده است. کتاب دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی فریده مشایخ نشر سمت شامل 3 بخش با عناوین زیر می باشد: بخش اول: چالش های نو در برنامه ریزی آموزشی بخش دوم: برنامه ریزی توسعه آموزش در مقیاس کلان بخش سوم: برنامه ریزی توسعه آموزش در مقیاس خرد
دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی
دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی
دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی
دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی
دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی
دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی
دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی

نظرات

بسیار عالی