انسا‌ن‌ خلاق‌: آینده‌ مصرف‌ کننده‌، کا‌رمندان‌ و شهروندان‌

 انسا‌ن‌ خلاق‌: آینده‌ مصرف‌ کننده‌، کا‌رمندان‌ و شهروندان‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1388
گروه سنی: 
چکیده: 
این کتاب در دو بخش اصلی نوشته شده که در بخش اول، با ارائه دیدگاهی کلی به موضوع انسان، روند مرتبط به موضوع تحول اندیشه آدمی از دوران صنعتی تا زمان کنونی را مورد بررسی قرار داده و در بخش دوم، اثرات این تحول فکری را در بخشهای مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی تشریح می‌کند. کتاب از نظر نوع طراحی و موضوع‌بندی، خود اثری خلاقانه است. نویسنده با ارائه طرحهایی در هر بخش سعی داشته است ضمن ایجاد زمینه سؤال و پرسشگری به جذابیت کتاب اضافه کند. مطالعه این کتاب به همه علاقه‌مندان به مسائل رشد شخصی، مباحث آینده و مسائل مدیریتی و سازمانی توصیه می‌شود.
 انسا‌ن‌ خلاق‌: آینده‌ مصرف‌ کننده‌، کا‌رمندان‌ و شهروندان‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
 انسا‌ن‌ خلاق‌: آینده‌ مصرف‌ کننده‌، کا‌رمندان‌ و شهروندان‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
 انسا‌ن‌ خلاق‌: آینده‌ مصرف‌ کننده‌، کا‌رمندان‌ و شهروندان‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
 انسا‌ن‌ خلاق‌: آینده‌ مصرف‌ کننده‌، کا‌رمندان‌ و شهروندان‌ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان