نگرشی دیگر به خلاقیت و نوآوری

نگرشی دیگر به خلاقیت و نوآوری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
سال نشر: 
1387
گروه سنی: 
چکیده: 
خلاقیت نسخه ی سحرآسا و شفابخشی است که می تواند بر تمامی «نمی شود ها» و «نمی توانم ها»ی موجود خط بطلان بکشد. کتاب حاضر عناوینی همچون : تاریخچه ی مقوله ی خلاقیت، تعاریف خلاقیت، خصوصیات و ویژگی های افراد خلاق و ... را شامل می شود.
نگرشی دیگر به خلاقیت و نوآوری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
نگرشی دیگر به خلاقیت و نوآوری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
نگرشی دیگر به خلاقیت و نوآوری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
نگرشی دیگر به خلاقیت و نوآوری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
نگرشی دیگر به خلاقیت و نوآوری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان