انضباط بدون اشک

انضباط بدون اشک
پدید آورنده(ها):
محل نشر/ناشر:
سال نشر:
1388
گروه سنی:

مسئله انضباط مطلب تازه‌ای نبود و تاریخی به قدمت زندگی بشر در كره خاكی داشته است. از دیرباز با طرح مسئله انضباط همواره پای مسایل روش‌های تربیتی نیز به بیان كشیده می شد كه نهایتا اجبار و گرفتن و تنبیه كردن از طرف اعمال كننده و گریه و زاری و اندوه از طرف دریافت كننده بود. این رو جای تعجب نیست كه عنوان این كتاب به آسانی جلب توجه و میل به خواندن و سپس ترجمه را در ما ایجاد كند.