شگفتی‌های آفرینش در سخنان امام صادق (ع): دیدنی‌های خدا

شگفتی‌های آفرینش در سخنان امام صادق (ع): دیدنی‌های خدا , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1387
چکیده: 
این کتاب بصورت تمام گلاسه و تمام رنگی و همراه با تصاویر برای فهم راحت تر مطالب توسط کودکان می باشد. در این کتاب جملات مهم اخلاقی برای تربیت کودکان همراه تصاویر درباره موضوع کتاب آورده شده است تا در ذهن کودک بماند.
شگفتی‌های آفرینش در سخنان امام صادق (ع): دیدنی‌های خدا , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
شگفتی‌های آفرینش در سخنان امام صادق (ع): دیدنی‌های خدا , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
شگفتی‌های آفرینش در سخنان امام صادق (ع): دیدنی‌های خدا , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان