نامه‌های خط‌خطی

نامه‌های خط‌خطی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1392
چکیده: 
همه ما راحت حرف می زنیم؛ ولی نوشتن برای بیشتر ما سخت است. اما تو بنویس تا یادت بماند که نوشته ها، رد پای عبور است. فردا که برگردی و نوشته های را بخوانی. به یاد می آوری که از کجا رد شده و چطور قد کشیده ای. این دفتر هم فقط یک جور بهانه است؛ بهانه رد شدن و قد کشیدن. این دفتر- این دفتر خط خطی - نه قاعده ای دارد و نه نظمی. تنها قاعده اش نوشتن برای اوست. با ۵۲ هفته، که در هر هفته اش، تو سوالی داری و در هر روزش مسئله ای. برو و بگرد و سوال تازه پیدا کن. این روزها، آدمها سرشان شلوغ است. بعضی ها حوصله خدا را ندارند، حال او را نمی پرسند، برایش نامه نمی نویسند؛ اما تو این کار را بکن. تو حالش را بپرس. تو چیزی برایش بنویس، ساعتهایت را با او قسمت کن؛ ثانیه هایت را هم. و اما آن کتاب آسمانی، یادت هست؟ اسمش قرآن بود. کلمه های خدا بود در دستهای پیامبر. با اینکه این روزها، این کلمه ها همه جا هست، اما کسی آنها را نفس نمی کشد. کسی با آنها زندگی نمی کند. تو اما کلمه های خدا را نفس بکش و زندگی کن؛ و اما این آیه ها که لابه لای هفته های تو آمده است، تلنگر کوچکی است به قلب بزرگ تو، تا بروی و سراغی از ایشان بگیری. دیگر چه بگویم... که تویی و کلمه و خداوند. پس برایش بنویس... بنویس.... هر چه که باشد... کتاب نامه های خط خطی برگزیده جوایز : جشنواره کتاب های برتر – برگزیده کتاب سال سلام بچه ها و جشنواره کتاب های آموزشی رشد می باشد. این دفتر مجموعه ای از واگویه های خواننده با خدای خود می باشد. دفتر راز با خدا، مجموعه حرفها و دل نوشته های خواننده با خدای خود بوده و این امکان را خواننده می دهد تا به راحتی هر چه تمام تر با معبود خود درد دل نماید. در واقع بهانه ای برای سبک شدن و تجربه ای برای زندگی ای نو می باشد.
نامه‌های خط‌خطی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
نامه‌های خط‌خطی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
نامه‌های خط‌خطی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان