عاقبت گناه کاران

عاقبت گناه کاران , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1387
گروه سنی: 
چکیده: 
سرنوشت های شوم از پیامدهای طبیعی گناهان است. در این كتاب داستان هایی آموزنده از متون روایی مثل: بحارالانوار، بهجه الآمال، دارالسلام و سفینه البحار استخراج شده است. این داستان ها درباره آثار منفی گناه است. از جمله حوادثی شگفت‏ انگیز درباره كیفر اهانت به سادات، مكافات عمل، عاقبت دغل‏ بازی، عاقبت آزار رساندن به حیوانات، كیفر غلات، آه مظلوم، نفرین مادر و نتیجه تفرقه‏ افكنی نقل شده است.
عاقبت گناه کاران , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
عاقبت گناه کاران , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
عاقبت گناه کاران , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
عاقبت گناه کاران , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
عاقبت گناه کاران , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
عاقبت گناه کاران , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
عاقبت گناه کاران , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
عاقبت گناه کاران , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
عاقبت گناه کاران , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
عاقبت گناه کاران , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
عاقبت گناه کاران , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان