غدیر حقیقی بر گونه تاریخ

غدیر حقیقی بر گونه تاریخ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1388
چکیده: 
تصویری از واقعه زنده و حقیقتی گویا بر گونه تاریخ، همانند رعد و برقی در زمان، آن چنان درخشیدن گرفت که در خاطره ها ماند و با وجود فراوانی راویان و ثبت حادثه، کسی را توان و یارای انکار آن نیست. برای هر انسان مسلمانی لازم به نظر می رسد که در عمر خویش، دست کم یک بار هم که شده با یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم هم سفر شود و این مسیر تاریخی را با پستی و بلندی هایش بپیماید و با اسرار نهفته در آن، از نزدیک آشنا شده و با پیروان واقعی آن حضرت هم گام، هم کلام و هم پیمان شود. در این جا سعی شده که سیر واقعه به ترتیب و مستند با زبانی ساده و گویا، ارائه شود تا هر مخاطب منصفی را به راحتی در فضای معنوی حادثه قرار دهد و از نزدیک بوی خوش حقیقت آن واقعه، که تا ابد، زمان را عطرآگین کرده است، استشمام کند.
غدیر حقیقی بر گونه تاریخ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
غدیر حقیقی بر گونه تاریخ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
غدیر حقیقی بر گونه تاریخ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
غدیر حقیقی بر گونه تاریخ , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان