مجموعه تقویت فکر درک توانایی ذهن هوش کودک

مجموعه تقویت فکر درک توانایی ذهن هوش کودک , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1391
گروه سنی: 
چکیده: 
این کتاب مجموعه ای است ازاین گونه تست های زیبا، و پرسش های شوخی آمیز، که از دنیای دور و بر ما فراهم شده اند. شما در این کتاب با بازی های فکری گونا گونی روبه رو خواهید شد، که بی شک همه آنها خوشایند شما خواهند بود. از لابه لای صفحات این کتاب تصویرهایی به ظاهر یکسان اما تفاوت جزیی، شکل هایی به صورت معمولی اما با چند قسمت غیر عادی،(هزارتو) هایی با راه های مارپیچ تودر تو، جدول های شگفت انگیز اعداد که درهر کدام یکی دو مجهول گنجانده شده اند، و.......
مجموعه تقویت فکر درک توانایی ذهن هوش کودک , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مجموعه تقویت فکر درک توانایی ذهن هوش کودک , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مجموعه تقویت فکر درک توانایی ذهن هوش کودک , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان