شیرین‌تر از شکر: ۳۶۵ داستان کهن ایرانی

شیرین‌تر از شکر: ۳۶۵ داستان کهن ایرانی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزشهای کاربردی
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1394
چکیده: 
این مجموعه بازنویسی داستان های کهن فارسی است که ابوالفضل هادی منش آن را برای نوجوانان بازنویسی کرده است. «شیرین تر از شکر» ۳۶۵حکایت کهن را برای گروه سنی نوجوان و جوان در خود دارد که می تواند هر حکایت آن برای یک روز خوانده شود و تمام روزهای سال با آن سپری شود. محمدحسین صلواتیان تصویرگری مجموعه «شیرین تر از شکر» را انجام داده و تصاویر را با توجه به متن برای مخاطب خلق کرده است. همچنین سعید دین پناه نیز امور گرافیکی کار را بر عهده داشته است.
شیرین‌تر از شکر: ۳۶۵ داستان کهن ایرانی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزشهای کاربردی
شیرین‌تر از شکر: ۳۶۵ داستان کهن ایرانی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزشهای کاربردی
شیرین‌تر از شکر: ۳۶۵ داستان کهن ایرانی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزشهای کاربردی