داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۱)

داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1393
گروه سنی: 
چکیده: 
این کتاب حاوی داستان‌های ساده‌شده‌ متون نظم و نثر فارسی است که برای مطالعه‌ گروهی و تقویت درک شناختی دانش‌آموزان تدوین شده است. همراه با هر داستان موقعیت‌هایی که نیازمند اندیشیدن بیشترند، به‌صورت سوال‌هایی از متن جدا شده است. همچنین بحث‌های گروهی، پرسش‌و پاسخ و فعالیت‌های عملی از دیگر بخش‌های کتاب است.
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۱) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان