داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۲)

داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1393
گروه سنی: 
چکیده: 
برای اجرای کار فلسفی با کودکان، تبدیل کلاس درس به انجمن کاوشگری امری ضروری است. این کتاب حاوی داستان‌هایی از متون کهن فارسی است که به زبان ساده بازنگاری شده و کودکان و نوجوانان را در فرصت‌های قابل تأمل قرار می‌دهد تا جنبه‌های خلاق اندیشه‌ آنان بارور شود. در کنار هر داستان، فرصت‌هایی برای بحث‌های گروهی و فعالیت‌های عملی فراهم آمده است.
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان