داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۳)

داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1393
گروه سنی: 
چکیده: 
هدف از آموزش فلسفه به کودکان، رشد عقلانیت، کمک به حقیقت‌یابی، رشد ارزش‌شناسی و ارزش‌گذاری در شخصیت کودکان است. این اثر که مجلد سوم از مجموعه‌حاضر است، دربردارنده‌ داستان‌هایی از آثار و مفاخر گذشته‌ فرهنگی کشور است. هر داستان زمینه‌هایی برای بحث فلسفی فراهم آورده که در حل مشکلات فردی و اجتماعی می‌تواند مؤثر باشد.
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۳) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان