داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۴)

داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۴) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1393
گروه سنی: 
چکیده: 
آموزش فلسفه به کودکان با هدف رشد عقلانیت، کمک به حقیقت‌یابی، رشد ارزش‌شناسی و ارزش کذاری، رشد اخلاق و فضایل اخلاقی صورت می‌گیرد. مجموعه کتاب‌های «داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی» بر آن است تا با ارائۀ داستان‌هایی بومی و مرتبط با فرهنگ کشور خودمان، بحث‌های فلسفی و کارهایی عملی را در زمینۀ فلسفه طرح‌ریزی کند. کتاب حاضر جلد چهارم از این مجموعه و شامل 10 قصه است. بعد از هر داستان، موضوع مربوط به آن، مثل مسخره کردن، صبر در برابر مشکلات، دوست داشتن، خسیس‌بودن، پول و فراموشی به بحث گذاشته می‌شوند و بعد از آن‌ها کارعملی مربوط نیز ارائه می‌شود.
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۴) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۴) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۴) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۴) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۴) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۴) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۴) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۴) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان