داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۶)

داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۶) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1393
گروه سنی: 
چکیده: 
آموزش فلسفه به کودکان با هدف رشد عقلانیت، کمک به حقیقت‌یابی و رشد همه‌جانبۀ شخصیت کودکان صورت می‌گیرد. مجموعه کتاب‌های «داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی» بر آن است با ارائۀ داستان‌هایی بومی و مرتبط با فرهنگ کشور خودمان، بحث‌های فلسفی و کارهایی عملی را در زمینۀ فلسفه طرح‌ریزی کند. جلدششم از این مجموعه شامل 10 قصه است؛ از جمله: تعبیر خواب، دزد امانت‌دار، قاضی و درخت، و نان و حلوا . بعد از هر داستان، موضوع مربوط به آن، مثل پیری، طمع‌کردن، قرض، نه‌گفتن، فقیر و ثروتمند، و دزدی به بحث گذاشته می‌شود و بعد از آن‌ها کارعملی مربوط نیز ارائه می‌شود.
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۶) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۶) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۶) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۶) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۶) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۶) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۶) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۶) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی