داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۷)

داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۷) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1393
گروه سنی: 
چکیده: 
تفکر فلسفی به رشد عقلانی کودکان کمک می‌کند. نویسندگان مجموعه کتاب‌های «داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی» بر آن اند آموزش فلسفه به کودکان را با داستان‌هایی بومی و مرتبط با فرهنگ کشور خودمان و سپس طرح بحث‌های فلسفی و کارهایی عملی در این زمینه در پیش بگیرند. جلد هفتم از این مجموعه شامل ۱۰ قصه است؛ از جمله: مرغ ماهی‌خوار و غول جزیره، کلاغ و مار، مسافر و زرگر، و دوستی شیر و شتر. بعد از هر داستان، موضوع مربوط به آن، مثل شانس، راز‌نگه‌داری، مسافرت، و دست و دلبازی به بحث گذاشته می‌شود و بعد از آن‌ها کارعملی مربوط نیز ارائه می‌شود.
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۷) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۷) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۷) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۷) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۷) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۷) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۷) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی
داستان‌های فکری برای کودکان ایرانی (۷) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان مرکز آموزش های کاربردی