عبور از تاریکی: پژوهشی در غصب اموال حضرت زهرا (ع)

عبور از تاریکی: پژوهشی در غصب اموال حضرت زهرا (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1384
گروه سنی: 
چکیده: 
نگارنده در كتاب قصد دارد چگونگی غصب اموال فاطمه زهرا (س) را نشان دهد. وی به همین منظور، حقوق مالی پیامبر (ص) را در زمان حیات و پس از رحلت، بررسی كرده فهرستی از اموال غیر منقول پیامبر عرضه می‌كند و سپس این مباحث را مطرح می‌سازد: آشنایی تفصیلی با اموال غیر منقول رسول خدا (ص)، جدول‌بندی اموال غیر منقول و با ارزشی كه به صدیقه طاهره (س) تعلق گرفت، انتقال فدك به اموال رسول خدا (ص) و اهدای آن به صدیقه‌ی طاهره (س)، سرنوشت اموال صدیقه‌ی طاهره (س) پس از رسول خدا (ص)، و بررسی‌هایی در حاشیه‌ی مطالبه‌ی ارث و فدك
عبور از تاریکی: پژوهشی در غصب اموال حضرت زهرا (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
عبور از تاریکی: پژوهشی در غصب اموال حضرت زهرا (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
عبور از تاریکی: پژوهشی در غصب اموال حضرت زهرا (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
عبور از تاریکی: پژوهشی در غصب اموال حضرت زهرا (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
عبور از تاریکی: پژوهشی در غصب اموال حضرت زهرا (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
عبور از تاریکی: پژوهشی در غصب اموال حضرت زهرا (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان