ارغوان: اثبات شهادت حضرت زهرا علیهاالسلام در منطق صحابه

ارغوان: اثبات شهادت حضرت زهرا علیهاالسلام در منطق صحابه , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1388
گروه سنی: 
چکیده: 
در كتاب حاضر، به رد ادعای شبكه ماهواره‌ای «المستقله» در ارتباط با نحوه به شهادت رسیدن حضرت زهرا (س) پرداخته شده است. این برنامه بارها تاكید كرده كه حضرت زهرا (س) به مرگ طبیعی از دنیا رفته است؛ یعنی مرگی كه با عملكرد دستگاه خلافت و رفتارهای متصدیان آن، هیچ‌گونه پیوند و ارتباطی نداشته است. نگارنده با استناد به منابع معتبر اهل سنت و شیعه، به اثبات ارتباط خلافت با شهادت حضرت زهرا (س) پرداخته و اسناد را عینا با ذكر منابع تحریر كرده است.
ارغوان: اثبات شهادت حضرت زهرا علیهاالسلام در منطق صحابه , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ارغوان: اثبات شهادت حضرت زهرا علیهاالسلام در منطق صحابه , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ارغوان: اثبات شهادت حضرت زهرا علیهاالسلام در منطق صحابه , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ارغوان: اثبات شهادت حضرت زهرا علیهاالسلام در منطق صحابه , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ارغوان: اثبات شهادت حضرت زهرا علیهاالسلام در منطق صحابه , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان