زخم آتش: احراق بیت فاطمه (ع) در منابع اهل سنت

زخم آتش: احراق بیت فاطمه (ع) در منابع اهل سنت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1385
گروه سنی: 
چکیده: 
در این كتابچه اسنادی از كتب بلاذری، ابوالفداء، ابن عبدربه و ابن قیتبه و دیگر عالمان اهل سنت درباره آتش زدن خانه حضرت زهرا (س) نقل گردیده و به اثبات این حادثه و دیگر مصایب بعد از رحلت پیامبر (ص) مانند سقیفه و غصب فدك می‏پردازد.
زخم آتش: احراق بیت فاطمه (ع) در منابع اهل سنت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
زخم آتش: احراق بیت فاطمه (ع) در منابع اهل سنت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
زخم آتش: احراق بیت فاطمه (ع) در منابع اهل سنت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
زخم آتش: احراق بیت فاطمه (ع) در منابع اهل سنت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
زخم آتش: احراق بیت فاطمه (ع) در منابع اهل سنت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
زخم آتش: احراق بیت فاطمه (ع) در منابع اهل سنت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
زخم آتش: احراق بیت فاطمه (ع) در منابع اهل سنت , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان