مصائب فاطمی در نسخ خطی قرن ۵ و ۶ هجری

مصائب فاطمی در نسخ خطی قرن ۵ و ۶ هجری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1388
گروه سنی: 
چکیده: 
این كتاب به بیان مصیبت‌های وارده بر حضرت زهرا (س) در زمان حیات ایشان اختصاص دارد. از جمله: شکستن پهلوُ ضربه و لگد زدن به شکمُ اصابت غلاف شمشیر و ... . همچنین کتاب حاضر شامل برخی گزارش های اهل سنت از باورهای شیعیان در زمینه ی مصائب حضرت زهرا (س) به نقل از قاضی عبد الجبار، مقدسی، ابوبکر باقلانی، ابن ابی الحدید، ابن حجر هیتمی و ... می باشد.
مصائب فاطمی در نسخ خطی قرن ۵ و ۶ هجری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مصائب فاطمی در نسخ خطی قرن ۵ و ۶ هجری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مصائب فاطمی در نسخ خطی قرن ۵ و ۶ هجری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مصائب فاطمی در نسخ خطی قرن ۵ و ۶ هجری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مصائب فاطمی در نسخ خطی قرن ۵ و ۶ هجری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مصائب فاطمی در نسخ خطی قرن ۵ و ۶ هجری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مصائب فاطمی در نسخ خطی قرن ۵ و ۶ هجری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مصائب فاطمی در نسخ خطی قرن ۵ و ۶ هجری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
مصائب فاطمی در نسخ خطی قرن ۵ و ۶ هجری , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان