به رنگ خون: سیری در نصوص شهادت صدیقه کبری (س)

به رنگ خون: سیری در نصوص شهادت صدیقه کبری (س) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1385
گروه سنی: 
چکیده: 
کتاب به رنگ خون - سیری در نصوص شهادت حضرت زهرا(س) به عنوان اولین کتاب جلد اول درصدد پاسخ‌گویی به مقاله محمد جواد حجتی کرمانی در روزنامه آفتاب می‌باشد که نویسنده بعد از تحلیل شبهه با تکیه بر منابع متعدد و معتبر جواب آن را به صورت علمی بیان می‌کند.
به رنگ خون: سیری در نصوص شهادت صدیقه کبری (س) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
به رنگ خون: سیری در نصوص شهادت صدیقه کبری (س) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
به رنگ خون: سیری در نصوص شهادت صدیقه کبری (س) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
به رنگ خون: سیری در نصوص شهادت صدیقه کبری (س) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
به رنگ خون: سیری در نصوص شهادت صدیقه کبری (س) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
به رنگ خون: سیری در نصوص شهادت صدیقه کبری (س) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
به رنگ خون: سیری در نصوص شهادت صدیقه کبری (س) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان