ایستاده در باد: نگاهی گذرا به حمایت‌های حضرت زهرا (س) از امیرمومنان علی (ع)

ایستاده در باد: نگاهی گذرا به حمایت‌های حضرت زهرا (س) از امیرمومنان علی (ع)
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1388
گروه سنی: 
چکیده: 
با رحلت رسول خدا (ص) و غصب خلافت امیرالمومنین علی (ع)، رسالتی آسمانی برعهده حضرت زهرا (س) قرار گرفت و آن بانو، تحمل مصائب و رنج‌های حاصل از آن را با جان و دل پذیرفت. حضرت زهرا (س) بر اساس این ماموریت الهی، حمایت‌های گسترده و سرسختانه‌ای (دعوت مردم به جهاد مسلحانه در خطبه فدكیه، بیرون راندن مهاجمان از خانه در زمان خلافت ابوبكر و...) را از حضرت علی (ع) آغاز فرمودند كه مجموعه آنها، فصل خونباری را در زندگانی ایشان پدید آورد. در نوشتار حاضر، با نگاهی گذرا بر حمایت‌های حضرت زهرا (س) از حضرت علی (ع) سعی بر آن است تا مخاطبان با جان‌فشانی‌های حضرت زهرا (س) در مسیر دفاع از حریم امامت و خلافت حضرت علی (ع) آشنا گردند.
ایستاده در باد: نگاهی گذرا به حمایت‌های حضرت زهرا (س) از امیرمومنان علی (ع)
ایستاده در باد: نگاهی گذرا به حمایت‌های حضرت زهرا (س) از امیرمومنان علی (ع)
ایستاده در باد: نگاهی گذرا به حمایت‌های حضرت زهرا (س) از امیرمومنان علی (ع)
ایستاده در باد: نگاهی گذرا به حمایت‌های حضرت زهرا (س) از امیرمومنان علی (ع)
ایستاده در باد: نگاهی گذرا به حمایت‌های حضرت زهرا (س) از امیرمومنان علی (ع)