آموزش روخوانی قرآن کریم تبیان مطابق رسم‌الخط و لهجه عربی

آموزش روخوانی قرآن کریم تبیان مطابق رسم‌الخط و لهجه عربی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1392
گروه سنی: 
چکیده: 
قرائت قرآن هدیه ای الهی از جانب حکیمی آگاه است که رسول خاتم آن را برای مردم خواند، همان گونه که بر او خوانده شده بود. فطرت الهی انسان حقانیت آن را دریافت و سلاست و استواری آن، کام سخن را حلاوت بخشید. هدف این کتاب، آسان سازی آموزش قرائت ، کارآمدی این آموزش و بهره مندی مخاطب می باشد تا اورا به قرائت درست قرآن قادر سازد.
آموزش روخوانی قرآن کریم تبیان مطابق رسم‌الخط و لهجه عربی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آموزش روخوانی قرآن کریم تبیان مطابق رسم‌الخط و لهجه عربی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آموزش روخوانی قرآن کریم تبیان مطابق رسم‌الخط و لهجه عربی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آموزش روخوانی قرآن کریم تبیان مطابق رسم‌الخط و لهجه عربی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
آموزش روخوانی قرآن کریم تبیان مطابق رسم‌الخط و لهجه عربی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان