روان‌شناسی تبلیغات

روان‌شناسی تبلیغات , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1385
گروه سنی: 
چکیده: 
عرضه‌ و ترویج یك پیام، ایده، كالا و یا خدمت، به صورت غیرشخصی، توسط یك رسانه، تبلیغات نام دارد. به تعبیر دیگر، تبلیغات عبارت است از ارتباط و معرفی غیرشخصی محصولات یا خدمات از طریق رسانه‌های عمومی در مقابل دریافت وجه، برای موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی و یا افرادی كه به نحوی در پیام مشخص شده‌اند. تبلیغات، در دنیای امروز، جایگاهی بسیار وسیع دارد و در تمام زندگی بشر نفوذ كرده است. همزمان با نفوذ روزافزون این پدیده‌ی روانی و اجتماعی، شاهد رشد حیرت‌انگیز فن‌آوری ارتباطات جهانی می‌باشیم كه این امر به نوبه‌ی خود، توسعه‌ی هرچه بیش‌تر و نفوذ فزاینده‌ی تبلیغات را در جوامع مدرن امروز موجب شده است. در كتاب حاضر مباحثی در باب تبلیغات، آگهی‌های تبلیغاتی و جنبه‌های روان‌شناسی آن، انواع تبلیغات، اهداف، پیام و عناصر موثر در تبلیغات، رسانه‌ و انواع آن و تاثیر رسانه، اندازه‌گیری تبلیغات، مقایسه‌ی تبلیغات در ایران و سایر كشورها، نقش تبلیغات در انگیزش، تغییر نگرش انسان‌ها و... مطرح شده است.
روان‌شناسی تبلیغات , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روان‌شناسی تبلیغات , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روان‌شناسی تبلیغات , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روان‌شناسی تبلیغات , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روان‌شناسی تبلیغات , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روان‌شناسی تبلیغات , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
روان‌شناسی تبلیغات , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان