نامه های کودکان به پیامبر مهربانی

نامه های کودکان به پیامبر مهربانی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1385
چکیده: 
نامه‏ های صمیمانه و حاكی از صداقت و مهربانی از زبان كودكان مناطق و كشورهای مختلف است؛ از زبان بچه‏ های فلسطین، هلند، عراق، ایران، مصر، امریكا و ... به پیامبر اكرم و خطاب به آن حضرت و یادآوری مهربانی‏ اش با كودكان.
نامه های کودکان به پیامبر مهربانی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
نامه های کودکان به پیامبر مهربانی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
نامه های کودکان به پیامبر مهربانی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
نامه های کودکان به پیامبر مهربانی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
نامه های کودکان به پیامبر مهربانی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان