کلیدهای موفقیت پدر ناتنی

کلیدهای موفقیت پدر ناتنی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
مترجم(ان): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1386
گروه سنی: 
چکیده: 
در خانواده‌های ناتنی که بعد از مرگ یا طلاق همسر شکل می‌گیرد، مجموعه‌ای از تفاوتهای ناآشنا در میان افراد خانواده جدایی می‌افکند؛ و اختلاف بر سر سهیم شدن، وفاداری، حسادت و رقابت در میان آنها از آنچه که بسیاری از طرفین ازدواج مجدد می‌اندیشند، چالش انگیزتر است. امید فراوان و نیت خیر برای سامان یافتن این خانواده نوساختار کافی نیست، بلکه درک واقع گرایانه شرایط لازم است. ارقام دروغ نمی‌گویند. بسیاری از خانواده‌های ناتنی می‌توانند سامان خوبی داشته باشند و دارند، ولی انجام این مهم تنها با تلاش، درک، تحمل، ارتباط و خویشتن‌داری فراوان میسر است. هر عضوی نقش مهمی به عهده دارد و در اینجا بحث ما درباره نقش پدر ناتنی است. هر فصل این کتاب یکی از جنبه‌های اصلی این نقش پیچیده و پرزحمت را با توضیح مسائلی که باید از آنها برحذر بود و امکاناتی که باید بسط داد، بررسی می‌کند. شناخت راه درست به درک مشکلاتی بستگی دارد که ممکن است بروز کند.
کلیدهای موفقیت پدر ناتنی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
کلیدهای موفقیت پدر ناتنی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
کلیدهای موفقیت پدر ناتنی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
کلیدهای موفقیت پدر ناتنی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
کلیدهای موفقیت پدر ناتنی , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان