اوریگامی میوه‌ها، گل‌ها، سبزیجات

اوریگامی میوه‌ها، گل‌ها، سبزیجات , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1391
چکیده: 
از سالها پیش ساختن اشیاء با کاغذ و بازی با آن، بین بچه ها مرسوم بوده است. اوریگامی فن و هنری کامل است که زادگاهش سرزمین های خاور دور بوده است. هنری که موجب سرگرمی و خلاقیت می شود. اوریگامی یا هنر (کاغذ و تا) بازی دست، ذهن و چشم است. هدف این هنر، خلق طرحهای جالب با کاغذ به کمک تاهای هندسی است. کتاب حاضر آموزش اوریگامی میوه ها، گل ها و سبزیجات می باشد .
اوریگامی میوه‌ها، گل‌ها، سبزیجات , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
اوریگامی میوه‌ها، گل‌ها، سبزیجات , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
اوریگامی میوه‌ها، گل‌ها، سبزیجات , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
اوریگامی میوه‌ها، گل‌ها، سبزیجات , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
اوریگامی میوه‌ها، گل‌ها، سبزیجات , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
اوریگامی میوه‌ها، گل‌ها، سبزیجات , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان