اوریگامی حجمی (۲)

اوریگامی حجمی (۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1389
چکیده: 
اوریگامی یک واژه ی ژاپنی است که از دو لغت «اوری» به معنای تا کردن و «گامی» به معنای کاغذ تشکیل شده است. و «اریگامی» یعنی «تا کردن کاغذ». اوریگامی امروزه مورد توجه بسیاری از دانشمندان و طراحان قرار گرفته است. در رشته هایی همچون: عمران، معماری، علوم کامپیوتر، مکانیک، علوم فضایی و غیره کاربردهای فراوانی دارد. اولین کاغذها که قابلیت تا کردن داشتند در حدود ۲۰۰۰ سال پیش در چین تولید شدند. کتاب حاضر، ساخت اشکال و احجام هندسی را در قالب اوریگامی آموزش می دهد.
اوریگامی حجمی (۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
اوریگامی حجمی (۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
اوریگامی حجمی (۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
اوریگامی حجمی (۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
اوریگامی حجمی (۲) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان