غریب مادر، امام حسین (ع)

غریب مادر، امام حسین (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1388
گروه سنی: 
چکیده: 
کتاب حاضر، به منظور آشنایی با شخصیت، دوران زندگی و امامت حضرت سیدالشهداء،مصائب روز عاشورا و سخنان گهربار ایشان نگاشته شده است. محوریت و کلیات مطالب این کتاب از کتاب منتهی الامال انتخاب گردیده است. این کتاب عناوینی همچون: شناسنامه ی امام حسین(ع)، ولادت امام حسین(ع)، حسب و نسب امام حسین (ع)، همسران امام حسین (ع)، فرزندان امام حسین (ع) و مقام امام حسین (ع) در عرش را شامل می شود.
غریب مادر، امام حسین (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
غریب مادر، امام حسین (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
غریب مادر، امام حسین (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
غریب مادر، امام حسین (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
غریب مادر، امام حسین (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
غریب مادر، امام حسین (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
غریب مادر، امام حسین (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
غریب مادر، امام حسین (ع) , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان