ایده‌آل زندگی و زندگی ایده‌آل

ایده‌آل زندگی و زندگی ایده‌آل , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
سال نشر: 
1384
گروه سنی: 
چکیده: 
این کتاب ، عنوان پژوهشی در زمینه بازشناسی ابعاد و آفاق سازندگی های مربوط به زندگی و زندگی های انسان ساز است . این تحقیق که نخستین بار در بهمن ماه سال ۱۳۴۷ خورشیدی در جمع دانشجویان دانشگاه تبریز به صورت سخنرانی ایراد شد، از پژوهش هایی بود که درباره پدیده زندگی ، چیستی و چگونگی آن صورت گرفت. نخستین فرض برای خواننده این کتاب ، عبارت است از: اصالت حیات ، ارزش و قداست زندگی و لزوم برافراشتن پرچم سازندگی .
ایده‌آل زندگی و زندگی ایده‌آل , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ایده‌آل زندگی و زندگی ایده‌آل , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ایده‌آل زندگی و زندگی ایده‌آل , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ایده‌آل زندگی و زندگی ایده‌آل , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ایده‌آل زندگی و زندگی ایده‌آل , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ایده‌آل زندگی و زندگی ایده‌آل , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ایده‌آل زندگی و زندگی ایده‌آل , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
ایده‌آل زندگی و زندگی ایده‌آل , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان