شگفتی‌های علم فیزیک: علوم برای کودکان و نوجوانان

شگفتی‌های علم فیزیک: علوم برای کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
پدید آورنده(ها): 
محل نشر/ناشر: 
سال نشر: 
1393
چکیده: 
کتاب حاضر شامل پنجاه مطلب به همراه تصاویری تحت اطلاعات عمومی است که امکان فکر‌کردن را برای دانش‌آموزان با انجام آزمایشات ساده فراهم می‌آورد. در پایان هر آزمایش چرایی علمی و فیزیکی آن نیز درج شده است که به درک و یادگیری بهتر کمک می‌کند. نیروی فشار هوا؛ خطای چشم؛ شکست نور؛ تنفس مشمع؛ تصویر شکل‌ها روی شبکیه چشم؛ نیروی جریان آب؛ شناور یافتن تخم‌مرغ پخته روی سطح آب و مایعات و کشش سطحی، عنوان برخی مطالب هستند.
شگفتی‌های علم فیزیک: علوم برای کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
شگفتی‌های علم فیزیک: علوم برای کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
شگفتی‌های علم فیزیک: علوم برای کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان
شگفتی‌های علم فیزیک: علوم برای کودکان و نوجوانان , کتابخانه تخصصی کودکان و نوجوانان