رفتن به محتوای اصلی

جناب آقای دکتر توکلی

جناب آقای دکتر توکلی

نام و نام خانوادگی: محمد جواد توکلی

پست الکترونیک: tavakoli@iki.ac.ir

سوابق تحصیلی:

 • حوزوی: دروس خارج فقه و اصول.
 • دانشگاهی: دیپلم اقتصاد.
 • کارشناسی الهیات و معارف اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
 • کارشناسی ارشد الهیات و اقتصاد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
 • امفیل فلسفه اقتصاد، دانشگاه اراسموس هلند.
 • دكتري اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).

سوابق پژوهش:
تالیفات:

 • خاکریز اقتصادی: خوانشی بر اقتصاد مقاومتی.
 • اقتصاد جمعيت؛ از اقتصاد متعارف تا اقتصاد مقاومتي.
 • مجموعه مقالات  اخلاق و اقتصاد اسلامي.
 • سازوكار بانكداري اسلامي، قم، انتشارات بين المللي المصطفي.
 • و...

مقالات:

 • مقالات منتشر شده (73)
 • مقاله در مجلات علمی(42)

سوابق آموزشی:

 • زبان تخصصي،گروه‌ اقتصاد، دكتري،  موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ترم دوم سال تحصيلي.
 • كليات اقتصاد، گروه‌هاي عمومي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ترم دوم سال تحصيلي .
 • موضوعات انتخابي در بانكداري اسلامي، ارشد ماليه و بانكداري اسلامي، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي.
 • تاريخ و سيره معيشتي معصومين (ع)، سطح 4، جامعه الزهراء، ترم دوم سال تحصيلي.
 • تاريخ انديشه اقتصادي، كارشناسي اقتصاد، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي .
 • اقتصاد اسلامي (به زبان انگليسي)، جامعه‌المصطفي العاميه شعبه آلمان، تدريس مجازي، ترم اول سال تحصيلي.
 • موضوعات انتخابي: فلسفه اقتصاد اسلامي(به زبان عربي)، دكتري، موسسه آموزش معارف و علوم اسلامي، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي.
 • فقه اقتصادي، دكتري، گروه اقتصاد، ، موسسه آموزش عالی علوم انسانی، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصیلی.
 • و...

سوابق اجرایی:

 • مدیر مسئول دوفصلنامه علمی-پژوهشي معرفت اقتصاد اسلامی.
 • دبير ويژه نامه اقتصاد اسلامي مجله ترويجي معرفت.
 • معاون علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه.
 • عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم.)
 • دبير دومين دوره جشنواره جايزه اقتصاد اسلامي شهيد صدر.
 • عضو انديشكده اقتصاد مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت.
 • و...

سوابق فرهنگی:

 • حضور به عنوان كارشناس در برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني.
 • مشاركت در تدوين و انتشار بروشورهاي اخلاق كسب و كار با عنوان بازار خوبان.
 • انتشار سررسيدهاي بازار خوبان جهت ترويج اخلاق كسب و كار.
 • راه اندازي وبگاه بازار خوبان جهت انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم.
 • كارگاه اخلاق كسب و كار، كيش.
 • كارگاه اخلاق كسب و كار، قم، شركت نفت.

 

 

 

 

دروس استاد
ایمان و اقتصاد
راویان مکتب حسینی
ایمان و معیشت
ایتا روبیکا