ایمان و اقتصادایمان و اقتصاد

تعداد مشاهده: 1222

مرکز آموزش های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با همکاری قطب تعمیق ایمان و باورهای دینی، کارگاه ایمان و اقتصاد را برگزار میکند:

این دوره به صورت آنلاین و با عناوین زیر برگزار می شود.

گواهی پایان دوره مشروط به :

  • شرکت مستمر در جلسات آموزشی
  • قبولی در امتحان (روز یکشنبه 23 آبان ماه)

 

عنوان

استاد

تاریخ

ساعت

رابطه ایمان و عمل صالح با رشد اقتصادی

جناب آقای جواد ارباب

17 آبان ماه

14:30

مبانی توحیدی اقتصاد اسلامی

دکتر محمدجواد توکلی

18 آبان ماه

14:30

تدبیر اقتصاد خانواده با رویکرد ایمانی

دکتر سیدمحمدکاظم رجائی

19 آبان ماه

14:30

الگوی پیشرفت کوثری و تکاثری از دیدگاه قرآن و حدیث

دکتر سید رضا حسینی

20 آبان ماه

8 صبح

نحوه برگزاری:
مجازی
مدت زمان:
15
ساعت
مهلت ثبت نام:
زمان شروع دوره:
زمان اتمام دوره:
زمان ثبت نام به اتمام رسیده است
سامانه آموزش مجازی
راهنمای ثبت نام
ارتباط با کارشناسان
گواهی دیجیتال