ایمان و اقتصاد

ایمان و اقتصاد

مرکز آموزش های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با همکاری قطب تعمیق ایمان و باورهای دینی، کارگاه ایمان و اقتصاد را برگزار میکند:

این دوره به صورت آنلاین و با عناوین زیر برگزار می شود.

گواهی پایان دوره مشروط به :

  • شرکت مستمر در جلسات آموزشی
  • قبولی در امتحان (روز یکشنبه 23 آبان ماه)

عنوان

استاد

تاریخ

ساعت

رابطه ایمان و عمل صالح با رشد اقتصادی

جناب آقای جواد ارباب

17 آبان ماه

14:30

مبانی توحیدی اقتصاد اسلامی

دکتر محمدجواد توکلی

18 آبان ماه

14:30

تدبیر اقتصاد خانواده با رویکرد ایمانی

دکتر سیدمحمدکاظم رجائی

19 آبان ماه

14:30

الگوی پیشرفت کوثری و تکاثری از دیدگاه قرآن و حدیث

دکتر سید رضا حسینی

20 آبان ماه

8 صبح

نحوه برگزاری:
مجازی
مدت زمان:
15ساعت
مهلت ثبت نام:
مهلت ثبت نام پایان رسیده
زمان شروع دوره:
دوره شروع شده است
زمان اتمام دوره:
دوره اتمام یافته است
سامانه آموزش مجازی
راهنمای ثبت نام
ارتباط با کارشناسان
گواهی دیجیتال
زمان ثبت نام به اتمام رسیده است
جناب آقای دکتر توکلی
جناب آقای دکتر جواد ارباب
دکتر سید رضا حسینی
دکتر سیدمحمدکاظم رجائی
کلید واژه:
ایتا روبیکا