جناب حجت الاسلام و المسلمین غلامی

جناب حجت الاسلام و المسلمین غلامی

نام و نام خانوادگی: علی غلامی

تحصیلات:

حوزوی:

 • خارج فقه و اصول

دانشگاهی:

 • کارشناسی ارشد ادیان ابراهیمی،دکتری گرایش مبانی نظری جنسیت رشته مطالعات زنان

سوابق اجرایی:

 • هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم
 • معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب
 • تدوین نظام نامه جامع دوره های آموزشی مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی
 • عضو کمیته علمی تخصص عفاف و حجاب دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • و.....

سوابق پژوهشی

تالیفات:

 • نگارش زن در اندیشه اسلامی
 • نگارش درسنامه زن و خانواده در ادیان
 • زن در چالش فکری تشیع و تبشیر
 • و.....

مقالات:

 • جستاری در جایگاه زن و خانواده در نظام باور های یهودی
 • خانواده مسیحی،اهمیت،جایگاه،کارکردها،و تحولات
 • بررسی تاثیر تفسیر هرمنوتیکی بر الهیات و فمینیسم مسیحی
 • و....
دروس استاد
زن و خانواده در اسلام و مسیحیت
ایتا روبیکا