جناب دکتر علی شهبازی

جناب دکتر علی شهبازی

نام و نام خانوادگی: علی شهبازی

 

 

 

متولد سال 1347

استاد دانشگاه و نویسنده کتب مختلف

دروس استاد
دوره بررسی و نقد الحاد معاصر
ایتا روبیکا