حجت الاسلام و المسلمین چراغی

حجت الاسلام و المسلمین چراغی

نام و نام خانوادگی:  اسماعیل چراغی

سوابق تحصیلی:

 • حوزوی: درس خارج فقه و اصول
 • دانشگاهی: کارشناسی ارشد جامعه شناسی/ دکترای جامعه شناسی فرهنگی

سوابق پژوهشی:
مقالات:

 • تبيين جامعه شناختي مولفه هاي همبستگي در جامعه مهدوي ، فصلنامه علمي- پژوهشي مشرق موعود،ش14.
 • اصلاح در روابط اجتماعي؛ره آورد ظهور منجي، فصلنامه علمي- تخصصي مشرق موعود ش9 تابستان1388.
 • امت اسلامي، ماهنامه حديث زندگي،شماره32.
 • خانه ناپايدار،خانه عنکبوت، حديث زندگي-شماره34.
 • خانواده در مسير شدن، حديث زندگي،شماره24،مرداد و شهريور1384.
 • دگرگوني در نهاد خانواده،حديث زندگي
 • و...

سوابق تدریس:

 • جامعه شناسي تبليغ ، مرکز آموزش های کاربردي (پودماني تربیت مبلغ)
 • جامعه شناسي تبليغ و ارتباط،مرکز تخصصي تبليغ حوزه علميه قم.
 • جامعه شناسي و تبليغ،حوزه علميه سفيران هدايت.
 • جامعه شناسي خانواده،موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس سره.
 • خانواده در اسلام، مدرسه عالي معصوميه وابسته به دفتر تبليغات اسلامی.(خواهران)
 • جامعه شناسي جنسيت؛جامعه الزهرا
 • خانواده در اسلام،جامعه الزهرا
 •  جريان شناسي مطالعات زنان، جامعه الزهرا

سوابق پژوهشی:

 • ارزیابی مقالات جامعه شناختی دکترین مهدویت
 •  ارزیابی مقالات مجله علمی- پژوهشی معرفت فرهنگی
 • ارزیابی کتاب سال حوزه

 

دروس استاد
جامعه شناسی تبلیغ
حجاب و عفاف و در خانواده
ایتا روبیکا