رفتن به محتوای اصلی

جناب آقای دکتر خاکبازان

خاکبازان

نام و نام خانوادگی: نوید خاکبازان

پست الکترونیکی: khakbazan90@gmail.com

سوابق تحصیلی: دکترای روانشناسی از موسسه امام خمینی(ره)

سوابق تدریس:
آسیب شناسی روانی: موسسه امام خمینی(ره)، موسسه امام رضا(ع)، مرکز آموزش های
کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی – حوزه علمیه اهواز.
روانشناسی عمومی: دانشگاه معارف – مرکز مدیریت خواهران تهران سطح 3.
آسیب شناسی خانواده: حوزه علمیه حضرت قاسم بن الحسن سطح 3 ، موسسه بنیان زندگی.
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی: دانشگاه علوم و حدیث.
و...

سوابق اجرایی:
عضو شورای علمی گروه روانشناسی مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی (ره).1396-1397
دبیر آموزش گروه روانشناسی موسسه امام خمینی(ره).1396-1397
مسئول پژوهش و جانشین مرکز مطالعات راهبردی حرکت های جهادی. 1389-1390
مسئول موسسه فرهنگی رویش.1389-1390
و...

تالیفات:
ره نامه جهادی در عرصه فرهنگی.
آسیب شناسی اردوهای جهادی.
بدون دعوت (بایسته های تبلیغ در اماکن عمومی).
اصول مدیریت حرکت های جهادی.

مقالات:
ساخت، سنجش روایی و اعتبار اولیه مقیاس حزم(آینده نگری) بر اساس منابع اسلامی.
تاثیرات نسبی گرایی معرفتی و اخلاقی در شناخت درمانی و نقد آن بر اساس اندیشه اسلامی.
مبانی دین شناسی شناخت درمانی و نقد آن مبتنی بر منابع اسلامی.
بنیان های هستی شناسانه شناخت درمانی و نقد آن بر اساس اندیشه اسلامی.
رابطه آینده نگری و ویژگی های شخصیتی با سلامت روان.
ادراک فراحسی از دیدگاه اسلام و روانشناسی.

ایتا روبیکا