کارگاه مجازی ارتباط موثر در خانواده

وضعیت: 
بسته
زمان شروع و اتمام دوره: 
روز های سه شنبه از ساعت 10 الی 11 /اولین جلسه 8 تیر ماه

مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم کارگاه مجازی ارتباط موثر در خانواده را برگزار میکند .

این کارگاه به مدت 4 ساعت و به صورت آنلاین ارائه خواهد شد.

با ارائه گواهی پایان دوره مشروط به :

  • یاداشت برداری و ارائه به مرکز آموزش های کاربردی
  • سه جلسه حضور الزامی می باشد.

 

راهنمای ثبتنام در دوره

زمان ثبت نام به اتمام رسیده است

دروس دوره