حجت الاسلام والمسلمین سید محمد کاظم رجایی

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد کاظم رجایی

نام ونام خانوادگي: سيدمحمد كاظم رجايي

بیوگرافی: وی متولد 1339 می باشد.

سوابق تحصیلی:
حوزوی: خارج فقه و اصول
دانشگاهی: دكتري علوم اقتصادي

سوابق تدریس:
اقتصاد خرد (1) مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (كارشناسي) از سال 72 به بعد
اقتصاد خرد (2) مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (كارشناسي) از سال 72 به بعد
مباني علم اقتصاد (مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/ دانشگاه باقر العلوم/ مركز جهاني علوم اسلامي قم).
توسعه/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
اقتصاد سنجی / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (كارشناسي).
اقتصاد كلان/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (كارشناسي).
و...

سوابق پژوهشی:
تالیفات:
کتاب معجم موضوعي آيات اقتصادي قرآن كريم / مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني / 1381.
کتاب ماهيت بهره و كارآيي اقتصادي آن/ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني/ 1384..
کتاب مکتب اقتصادی اسلام، ترجمه كتاب المذهب الاقتصادي/ 1386.
کتاب اقتصاد خرد (1)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 1391
کتاب معیارها و شاخص اسراف، پژوهشگاه بین المللی المصطفی، 1392.
کتاب درآمدی بر مفهوم و شاخص عدالت اقتصادی. 1393
و...
مقالات:
نظام مالياتي ايران/ مجله معرفت/ شماره 0 و 1
بررسي اجمالي ربا/ مجله معرفت شماره 11.
دخالت دولت يا آزادي اقتصادي/ مجله معرفت شماره 14
توسعه به عنوان هدف (نگرش قرآني)/ مجله معرفت.
قيمت گذاري آب/ مجله معرفت. شماره 23.
حقوق مالكيت و راهبردهاي آن/ مجله معرفت شماره 53

سوابق اجرایی:
مسئول كميته فرهنگي ستاد پشتيباني جهاد استان اصفهان و سمنان در جبهه‌هاي جنوب در سال1360.
عضو هيئت علمي گروه اقتصاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) از سال 80
دبیر پژوهش گروه اقتصاد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).
مدرس برخي از مراكز علمي از سال 71 تا كنون.
عضو كارگروه مشترك تحول رفتاري بانكداري جمهوري اسلامي ايران
عضو كارگروه مشترك تحول ساختاري بانكداري جمهوري اسلامي ايران
عضو شوراي عالي تدوين برنامه پنجم سازندگي
و...

دروس استاد
تدبیر اقتصاد خانواده با رویکرد ایمانی
ایتا روبیکا