حجت الاسلام والمسلمین محمدی هوشیار

حجت الاسلام والمسلمین محمدی هوشیار

نام و نام خانوادگی: علی محمدی هوشیاری

پست الکترونیکی: nakato1362@yahoo.com

سوابق تحصیلی: سطح 3 حوزه علمیه

سوابق آموزشی:
عرفان کاذب- محل تدریس در حوزه و دانشگاه.
سبک زندگی- محل تدریس در حوزه و دانشگاه.

سوابق علمی_ پژوهشی:
درسنامه نقد عرفان های کاذب
کتابنامه ادیان شرق
جورچین زندگ
نشانی از عرشیان
سبک گفتگوی اسلامی
درسنامه تربیتی امین
مقالات علمی و پژوهشی

دروس استاد
کارگاه مجازی فرقه شناسی
ایتا روبیکا