بررسی و نقد مدعی یمانی

نحوه برگزاری:
مجازی
مدت زمان:
16ساعت
مهلت ثبت نام:
مهلت ثبت نام پایان رسیده
زمان شروع دوره:
دوره شروع شده است
زمان اتمام دوره:
دوره اتمام یافته است
سامانه آموزش مجازی
راهنمای ثبت نام
ارتباط با کارشناسان
گواهی دیجیتال
سرفصل‌ها
بررسی روایات یمانی
بررسی رویا و خواب
جریان شناسی
روش شناسی تبلیغی و علمی
قانون شناخت حجت های الهی
کلید واژه:
ایتا روبیکا