دوره آموزشی امداد فرهنگیدوره آموزشی امداد فرهنگی

تعداد مشاهده: 1261

مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی با همکاری گروه تخصصی مدد کاران راه روشن دوره آموزشی امداد فرهنگی را برگزار می کند:

مزایا:

  • بهره مندی از اساتید توانمند.
  • پرداخت پژوهانه.
  • صدور گواهی.

شرایط:

  1. متاهل.
  2. حداقل سن 20 سال و حداکثر 45 سال.
  3. دارای روابط اجتماعی موثر و حسن معاشرت.
  4. عدم سوء پیشینه و ارتکاب جرائم و تخلفات قانونی .
  5.  داری انگیزه جهادی جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی.
  6.  تبصره: اشتغال به سطح 2 به همراه مدرک کارشناسی مرتبط با علوم رفتارشناختی و جامعه شناختی مورد پذیرش می باشد.
  7. دار بودن حداقل مدرک سطح 2 حوزه علمیه یا کارشناسی در رشته های روانشناسی ، علوم اجتماعی ، جامعه شناسی و مددکاری اجتماعی.
نحوه برگزاری:
حضوری
مدت زمان:
160
ساعت
مهلت ثبت نام:
زمان شروع دوره:
زمان اتمام دوره:
زمان ثبت نام به اتمام رسیده است
سامانه آموزش مجازی
راهنمای ثبت نام
ارتباط با کارشناسان
گواهی دیجیتال

اساتید
کلید واژه: