ارتباط موثر با نوجوان

ارتباط موثر با نوجوان

ارتباط موثر با نوجوان

 

تعریف کاربری در سامانه آموزش مجازی، هر یکشنبه انجام می شود و پیامک می گردد

نحوه برگزاری:
مجازی
مدت زمان:
9ساعت
مهلت ثبت نام:
مهلت ثبت نام پایان رسیده
زمان شروع دوره:
دوره شروع شده است
زمان اتمام دوره:
دوره اتمام یافته است
سامانه آموزش مجازی
راهنمای ثبت نام
ارتباط با کارشناسان
گواهی دیجیتال
زمان ثبت نام به اتمام رسیده است
ایتا روبیکا