شاعر و وسوژه

شاعر و سوژه

شاعر و سوژه
گاهگاهي در دلش 
    شعر غوغا مي‌كند
        هر طرف مي‌چرخد و
            سوژه پيدا مي‌كند


در پي يك سوژه است
    گاه توي روستا
        گاه بالا مي‌رود
            از تمام ابرها


از فراز ابرها
    گاه مي‌آيد فرود
        لابه لاي خانه‌ها
            توي شهري غرق دود


گاه زير آبهاست
    يا كه در عمق زمين
        گاه در باغ گل است
            يا كه در ميدان مين 


هر زمان كه در دلش 
    شعر غوغا مي‌كند
        از زمين و از زمان
            سوژه پيدا مي‌كند

شاعر: محمدرضا ميرزايي

موضوع کودک و نوجوان
مستندات
ایتا روبیکا